Αρχική

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της  Μετεωρολογικής ομάδας λόγω έλλειψης σπουδαστών

 

Υπεύθυνος Καθηγητής Μετεωρολογικής Ομάδας

Δρ. Σουπιός Παντελής

Εξωτερικοί Συνεργάτες – Επιστημονικό Προσωπικό

Λέκκας Εμμανουήλ – Μετεωρολόγος

Μέλη Μετεωρολογικής Ομάδας

Ντινοπούλου Έμη